Reactieformulier

wij verzoeken u eerst de Veelgestelde vragen te raadplegen. Staat het antwoord op uw vraag daar niet tussen, gebruik dan onderstaand reactieformulier. Veelgestelde vragen
(optioneel)
 

Adult content disclaimer

Door verder te gaan verklaar ik dat ik ouder ben dan 18 jaar en akkoord ga met onderstaande voorwaarden:

  • Ik verklaar 18 jaar of ouder te zijn en alle mogelijke middelen aan te wenden om toegang door minderjarigen te verhinderen.
  • Ik verklaar dat alle informatie die ik over mezelf geef bij inschrijving en bij gebruik van de site correct en niet misleidend zal zijn. Het creëren van een zogenaamd "fake" profiel is dan ook niet toegestaan. Ondeugend-Daten.nl zal steekproefsgewijs of bij vermoedens van misbruik hierop controle uitvoeren.
  • Ik verklaar mij akkoord met het feit dat het niet is toegestaan om me op de site voor te doen als iemand anders.
  • Ik verklaar op de hoogte te zijn dat Ondeugend-Daten.nl nadrukkelijk is bedoeld voor seksueel georiënteerde dating en dan ook erotisch tekst- en fotomateriaal kan bevatten.
  • Ik verklaar dat ik me bij gebruik van de site aan de wet zal houden en me zal onthouden van beledigende, lasterlijke, discriminerende, agressieve, opruiende of onrechtmatige uitingen.
  • Ik verklaar alleen fotomateriaal te plaatsen waarvan ik het gebruiksrecht bezit en waarop geen auteursrechten van derden rusten.
  • Ik verklaar mij akkoord dat ik geconstateerd misbruik zal melden aan Ondeugend-Daten.nl. Ondanks de strenge controle van Ondeugend-Daten.nl op alle nieuwe profielen kan het incidenteel toch voor komen dat deelnemers zich aanmelden met een valse identiteit. Mocht ik dit zelf constateren dan zal ik Ondeugend-Daten.nl hiervan onverwijld op de hoogte te stelen via de link "melding misbruik".
  • Ik verklaar mij akkoord dat ik per e-mail commerciële aanbiedingen kan ontvangen wanneer ik aangeef akkoord te gaan met het per e-mail ontvangen van speciaal geselecteerde aanbieding van Ondeugend-Daten.nl en derden. Uitschrijven hiervan kan te allen tijde via de uitschrijflink onder elke e-mail, door een bericht te sturen via het contactformulier op de site of door dit na inloggen op de site via de instellingen aan te passen.

Ja, ik ga akkoord » Nee, site verlaten

Ondeugend-Daten.nl probeert de grootst mogelijke aandacht te besteden aan de teksten en informatie op de website. Er kan echter nooit voor 100% gegarandeerd worden dat de inhoud correct is en er kunnen dan ook nooit rechten ontleend worden aan de inhoud.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan de site te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden (prospectie, klantenwerving of prostitutie) of niet-privédoeleinden.

Ondeugend-Daten.nl maakt gebruik van cookies. Als je verder gaat accepteer je onze cookies.